Silnoproudé elektroinstalace

Silnoproudé elektroinstalace jsou dnes oborem vyžadujícím vysokou technickou a manažerskou úroveň odpovědných pracovníků na všech pozicích od projektu až k realizaci.

Díky bohatým zkušenostem s instalacemi v bytové, průmyslové a obchodní výstavbě můžeme uspokojit i ty nejnáročnější požadavky našich zákazníků.

Veškeré montážní práce jsou prováděny v souladu s ČSN a EN.

V rámci oboru provádíme a dodáváme:
  • kabelové rozvody
  • bytové i průmyslové instalace
  • opravy, rozšíření a rekonstrukce elektroinstalací

© Alcam PROFI s.r.o. 2022

Web a řešení GDPR: EVERY REGARD s.r.o.

Všechny fotografie, mediální soubory a autorské texty zveřejněné na těchto stránkách podléhají ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb. – Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

Jakékoli jejich užití bez svolení autora je trestným činem.