Datové, telekomunikační, přístupové a docházkové systémy

Datové sítě

V rámci dodávek komplexních slaboproudých technologií budov naše společnost rovněž dodává a instaluje certifikované strukturované kabelové rozvody včetně dodávek aktivních prvků těchto sítí. Dlouhodobou statistikou je prokázáno, že při realizaci komplexního komunikačního systému představuje kabeláž pouhých 3 až 5% z celkové investice.

Statisticky je také dokázáno, že 70% všech selhání komunikační sítě je zapříčiněno pasivní vrstvou – tedy kabeláží. Z uvedeného plyne následující závěr: 3 až 5% celkových nákladů do komunikační sítě může při špatném řešení generovat až 70% provozních nákladů na udržení sítě v provozu a rovněž až 70% finančních ztrát z důvodu selhání sítě. Je tedy nutné dokázat provést bezchybný návrh, vybrat kvalitní a vhodnou technologii kabeláže s dlouhodobou zárukou výrobce a rovněž neopomenout možnost migrace na budoucí komunikační systémy!

V této oblasti nabízíme realizaci multimodových i singlemodových optických tras a to jak v rámci sítí LAN, tak v oblasti sítí WAN.

 

 • Multimodovou optiku v provedení 50/125mm doporučujeme pro realizaci páteřních tras sítě LAN do vzdálenosti 2km popř. k přímému napojení počítačů v provozu z možným elektromagnetickým rušením.
 • Singlemodovou optiku s parametry 9/125 mm navrhujeme při vzdálenostech delších než 2km převážně v sítích WAN nebo při předpokládaném nasazení technologie GigabitEthernet na vzdálenost delší než 500m.
 • Optické kabely dodáváme v provedení vnějšího pláště pro vnitřní i venkovní použití s možností zemního uložení, závěsu nebo uložení v kabelových kanálech popř. žlabech.
 • Ukončení optických kabelů provádíme metodou lepení optických konektorů, spojování pomocí gelových spojek nebo navaření pigtailů.
 • Proměření optických vláken provádíme výkonovým měřením přímou metodou, nebo reflektometrickým měřením.
 • Vyhotovení a předání měřících protokolů vypovídajících o kvalitě linky je samozřejmostí při předání díla.

Strukturované kabeláže:

Naše společnost zajišťuje dodávku a montáž značkových stíněných i nestíněných kabelážních systémů Cat 5, Cat 5e, Cat 6, Cat.6a, Cat7 s možností certifikace systému jako celku a systémovou zárukou až 20 let. Nedílnou součástí každé instalace je proměření parametrů sítě dle dané kategorie speciálním testerem pro LAN sítě včetně dodávky měřících protokolů.

Proč instalovat optickou síť?:

 • Vysoká přenosová kapacita optické sítě
 • Elektromagnetická imunita
 • Vyšší odolnost proti odposlechu
 • Vysoká morální životnost optické sítě
 • Spolehlivost provozu
 • Mechanická a chemická odolnost optického kabelu
 • Delší dosažitelná vzdálenost
 • Příznivý poměr cena/výkon

Naše společnost nabízí návrh, dodávku, realizaci a servis po celé ČR

Pro instalaci strukturovaných kabeláž používáme např. výrobky firem Belden, Ke Line, Brand-Rex, Datacom, Panduit, Solarix, aj.

Telekomunikační sítě:

Naše společnost dodává a montuje pobočkové telefonní ústředny (analogové i digitální) od nejrůznějších světových a českých výrobců.

Nabídka pobočkové ústředny, zpracovaná odpovědným způsobem, představuje navržení konkrétního řešení pro zákazníka, které se skládá z různých komponent dle řešené situace a požadavků. Možnost použití některých komponent je závislé na několika vzájemně se ovlivňujících faktorech. Veškeré nabídky jsou proto realizovány tak, že naše obchodní oddělení navrhne řešení a zpracuje konkrétní kalkulaci na základě diskuse se zákazníkem o jeho potřebách a požadavcích.

Pro instalaci strukturovaných kabeláž používáme např. výrobky firem 2N TELEKOMUNIKACE a.s., Panasonic, Alcatel, Schrack, aj.

Přístupové, docházkové a komunikační systémy

Elektronická kontrola vstupu:
 • Systém elektronické kontroly vstupu sleduje, eviduje a řídí průchod či přístup osob do vymezených prostor na základě definovaných oprávnění. Osoby využívající vstup do zabezpečených prostor používají bezkontaktní identifikační prvek, kterým může být karta, přívěšek na klíče, případně některý z biometrických údajů, kterým se u přístupového terminálu identifikují a po kladném ověření jejich přístupových práv jim systém povolí otevřít dveře, nebo projít turniketem, otevře se jim závora apod
 • Systém pracuje ON-LINE a komunikuje s centrální databází, kde jsou definována práva jednotlivých osob pro přístup do konkrétních oblastí. Prostřednictvím tohoto systému chráníte hmotný i nehmotný majetek Vaší organizace, získáváte přehled o pohybu pracovníků po areálu a kontrolujete přístup ke chráněným firemním informacím.
 • Tento systém je možné realizovat zcela samostatně, nebo může být integrován jako součást do celkového bezpečnostního systému s přímou provázaností na další systémy, kterými jsou např. Elektronická zabezpečovací signalizace, Elektronická požární signalizace, Kamerový systém aj.

Pro instalaci elektronické kontroly vstupu používáme především výrobky firem RON Software, spol. s r.o., Assa abloy, Paxton, BERA s.r.o., aj.

Docházkové systémy:

Docházkové systémy slouží ke sběru informací o čase a důvodu průchodu místem kontroly a jejich dalšímu zpracování. Nahrazují tak klasické píchací hodiny, papírovou evidenci a složité zpracování získaných údajů. Pro identifikaci uživatele se používají kontaktní nebo bezkontaktní identifikační prvky, které lze použít i pro zjištění průjezdu vozidla bez jeho zastavení.

Součástí docházkových systémů je softwarové vybavení, které umožňuje komplexní vyhodnocování získaných dat o průchodech a připravuje tak podklady pro další zpracování jako jsou přehledy pracovní doby, směn, přesčasů a dalších. Získané podklady je pak možné importovat do personálních a mzdových modulů používaných informačních systémů. Docházkové systémy lze propojit se systémy elektronické kontroly vstupu, elektronické zabezpečovací signalizace, popřípadě se systémem objednávání a výdeje stravy. Propojením všech uvedených systémů lze získat komplexní řešení záležitostí souvisejících s bezpečností, evidencí a přehledem o pohybech osob v objektu, a to za pomocí jediného bezkontaktního identifikačního prvku (karty, chipu apod.).

Pro instalaci docházkových systémů používáme především výrobky firem RON Software, spol. s r.o., Assa abloy, BERA s.r.o., aj.

Jednotný čas:

Jako jednotný čas je označován systém, jehož úkolem je zabezpečit zobrazení správného a stejného času v rozsáhlých administrativních objektech, veřejných místech, hotelech, bankách ale i ve venkovních prostorech.

Systém jednotného času funguje tak, že veškeré hodiny zapojené do systému jsou ovládány centrálními řídícími hodinami. Tyto hodiny jsou zpravidla vybaveny přijímačem signálu DCF, který zabezpečuje spolehlivou a nepřetržitou synchronizaci hodin se světovým časem. Díky tomu není nutné třeba při změně času měnit nastavení všech hodin v objektu. Samotné hodiny – a to jak řídící, tak i podružné – se mohou lišit především provedením displejů od LED diod až po ručičkové hodiny, určením pro vnitřní či vnější prostředí, velikostí, mohou být jednostranné či oboustranné a samozřejmě celou řadou doplňujících funkcí, jakými jsou např. zobrazení aktuálního data či teploty.

Pro instalaci jednotného času v objektech používáme především výrobky firem ELEKON s.r.o. a jiné.

Domácí telefony:

Domácí videotelefony nabízejí jednoduché a účinné řešení pro kontrolovaný vstup osob do objektu a monitorování situace před vchodem do domu. Zařazením několika vnitřních stanic (lze kombinovat video/audio jednotky) je zajištěna i vnitřní komunikace mezi osobami v objektu, tzv. interkom. Minimální sestavu tvoří jedna venkovní dveřní jednotka s kamerou a jedna vnitřní zobrazovací jednotka s LCD displejem. Tuto základní sestavu je pak možné dále rozšiřovat.

Pro instalaci elektronické kontroly vstupu používáme především výrobky firem ALCAD, s.r.o., Commax, Fermax, aj.

© Alcam PROFI s.r.o. 2022

Web a řešení GDPR: EVERY REGARD s.r.o.

Všechny fotografie, mediální soubory a autorské texty zveřejněné na těchto stránkách podléhají ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb. – Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

Jakékoli jejich užití bez svolení autora je trestným činem.