Co Vám navíc nabízíme

Poradenství, konzultace

Bezplatné posouzení rizik, návrh technického a cenového řešení, které slouží jako podklad pro vytvoření projektové dokumentace.

Realizace

Dodávka, instalace a zprovoznění nainstalovaných systémů, zaškolení uživatele pro obsluhu systému.

TOP

Projekční činnost

Projektová dokumentace zpracována ve všech stupních realizace, zpracovaná dle platných norem a předpisů.

Revize

Při revizi je prověřována shoda instalace s projektovou dokumentací montážními pokyny výrobců zařízení, platnými normami a předpisy. Na základě provedené revize je vyhotovena revizní zpráva.

Servis

Pro všechny naše zákazníky je k dispozici trvalá servisní služba, která zahrnuje mimo pravidelných periodických revizí a preventivních prohlídek zařízení, dostupnost servisního zásahu nonstop s cílem zajistit trvalou funkci instalovaných aplikací.

© Alcam PROFI s.r.o. 2022

Web a řešení GDPR: EVERY REGARD s.r.o.

Všechny fotografie, mediální soubory a autorské texty zveřejněné na těchto stránkách podléhají ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb. – Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

Jakékoli jejich užití bez svolení autora je trestným činem.