Integrace bezpečnostních systémů – IBS

Bezpečnostní přínos inteligentního a integrovaného řízení budov prostřednictvím SW ( AlViS, Integra, GISWARE, C4), spočívá ve zpřehlednění celkové situace a automatickém provázání systémů při řešení havarijních a evakuačních postupů v budovách a areálech.

Integrace

 

  • Dokážeme spojit různé technologie sloužící k zajištění bezpečnosti budov a areálů – kamery, kontrolní body docházkových systémů, čidla, požární hlásiče, radary i jiné zařízení. Z více samostatných infrastruktur vytváříme celek se snadným ovládáním a snadnou správou a dokážeme jej propojit s informačními systémy podniku. Vzniká tak ucelené řešení, jehož podoba odpovídá potřebám a možnostem organizace.
  • Pro ředitele nebo manažera odpovědného za bezpečnost to znamená, že má k dispozici kompaktní celek, na který je plné spolehnutí, kde kritické záležitosti jsou pokryty několika technologiemi paralelně, který je odolnější vůči výpadku a méně závislý na lidském faktoru. Zároveň je možné snáze zajistit, že veškeré údaje budou k dispozici jen oprávněným uživatelům.
  • Finanční ředitelé a jednatelé zase oceňují efektivitu. Integrace technologií jim umožní nasadit jen ta zařízení, která jsou zapotřebí k dosažení požadované úrovně bezpečnosti. Vedle toho je možné optimalizovat počet bezpečnostního personálu.
  • Pro pracovníky ostrahy a provozu je podstatné usnadnění práce. Nemusí paralelně sledovat záběry z různých kamer a výstupy z různých systémů. Bezpečnostní řešení automaticky upozorňuje na výskyt mimořádných situací a poskytuje personálu informace potřebné pro rozhodnutí o dalším postupu (například obraz z kamery). I orientace v archivech záznamů je daleko snazší.
  • Pro technické experty a administrátory znamená integrace bezpečnostních technologií, že starost o více různorodých systémů je nahrazena provozováním jednotného řešení s centrální správou.

Pro instalaci integrovaných bezpečnostních systémů používáme:
AlVis – vizualizační a integrační nástroj od firmy SPIRIT – informačné systémy, a.s.
Integra – vizualizační a integrační nástroj od firmy INTEGOO s.r.o.

© Alcam PROFI s.r.o. 2022

Web a řešení GDPR: EVERY REGARD s.r.o.

Všechny fotografie, mediální soubory a autorské texty zveřejněné na těchto stránkách podléhají ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb. – Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

Jakékoli jejich užití bez svolení autora je trestným činem.